Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit vaststelling eenmalige uitkering 2017 en 2018 en wijziging enige besluiten (arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Defensie over periode 1 januari 2017 tot 1 oktober 2018)
Publicatiedatum:01-01-2018Geldigheid:01-01-2018 t/m 23-11-2018Versie:vergelijk
Vergelijk versie 20180101 met:
Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Hoofdstuk 1 Toekenning van een eenmalige uitkering 2017 en 2018 aan het defensiepersoneel

[Red: Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden]

Hoofdstuk 2 Wijzigingen met ingang van 1 januari 2017

Artikel 3

[Red: Wijzigt het Algemeen militair ambtenarenreglement.]

relaties0relaties0

Artikel 4

[Red: Wijzigt het Besluit personenchauffeurs defensie.]

relaties0relaties0

Artikel 5

[Red: Wijzigt het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie.]

relaties0relaties0

Artikel 6

[Red: Wijzigt het Inkomstenbesluit militairen.]

relaties0relaties0

Artikel 7

[Red: Wijzigt het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Defensie.]

relaties0relaties0

Artikel 8

[Red: Wijzigt het Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen.]

relaties0relaties0

Artikel 9

[Red: Wijzigt het Besluit bijzondere militaire pensioenen.]

relaties0relaties0

Artikel 10

[Red: Wijzigt de Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector Defensie.]

relaties0relaties0
relaties0

Hoofdstuk 3 Wijzigingen met ingang van 1 januari 2018

Artikel 11

[Red: Wijzigt het Algemeen militair ambtenarenreglement.]

relaties0relaties0

Artikel 12

[Red: Wijzigt het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie.]

relaties0relaties0

Artikel 13

[Red: Wijzigt het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Defensie.]

relaties0relaties0

Artikel 14

[Red: Wijzigt het Besluit personenchauffeurs defensie.]

relaties0relaties0

Artikel 15

[Red: Wijzigt het Besluit uitkering wegens functioneel leeftijdsontslag burgerlijke ambtenaren defensie.]

relaties0relaties0

Artikel 16

[Red: Wijzigt het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie.]

relaties0relaties0

Artikel 17

[Red: Wijzigt het Inkomstenbesluit militairen.]

relaties0relaties0

Artikel 18

[Red: Wijzigt de Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector Defensie.]

relaties0relaties0
relaties0

Hoofdstuk 4 Overige wijzigingen

[Red: Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden]

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

[Red: Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden]

Naar boven