Onderwerp: Bezoek-historie

Ondermandaat PSG Defensie inzake VGB’s 2018
Publicatiedatum:01-07-2018Geldigheid:01-07-2018 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Ondermandaat PSG Defensie inzake VGB’s 2018

Artikel 1 Ondermandaat aan de Plaatsvervangend Secretaris-Generaal

De Plaatsvervangend Secretaris-Generaal wordt mandaat en machtiging verleend ten aanzien van stukken en besluiten met betrekking tot het weigeren dan wel intrekken van de verklaring van geen bezwaar, bedoeld in de artikelen 8 en 10 van de Wet veiligheidsonderzoeken juncto artikel 2 van de Wet veiligheidsonderzoeken

relaties0relaties0

Artikel 2 Ondertekening

In de ondertekening van de in artikel 1 genoemde stukken en besluiten brengt de Plaatsvervangend Secretaris-Generaal het mandaat en de machtiging tot uitdrukking met de volgende formule:

DE MINISTER VAN DEFENSIE

voor deze

DE PLAATSVERVANGEND SECRETARIS-GENERAAL

Handtekening

Naam

relaties0relaties0

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2018.

relaties0relaties0

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaat PSG Defensie inzake VGB’s 2018.

relaties0relaties0

Deze besluit zal met de toelichting worden geplaatst in de Staatscourant.

’s-Gravenhage
15 juni 2018
De Secretaris-Generaal
W.J.P.
Geerts
Naar boven