Onderwerp: Bezoek-historie

Aanwijzingsregeling Koninklijke Marechaussee ex artikel 92, tweede lid, Wiv 2017
Publicatiedatum:02-06-2018Geldigheid:02-06-2018 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanwijzingsregeling Koninklijke Marechaussee ex artikel 92, tweede lid, Wiv 2017

Artikel 1

Voor de feitelijke uitvoering van en het toezicht op de werkzaamheden ten behoeve van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst worden bij de Koninklijke Marechaussee aangewezen:

  • a.de Directeur Operaties,relaties0
  • b.de Commandant van het Landelijk Tactisch Commando,relaties0
  • c.het Hoofd Intelligence,relaties0
  • d.het personeel van de Bijzondere Dienst, enrelaties0
  • e.het personeel van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

relaties0relaties0

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Aanwijzingsregeling Koninklijke Marechaussee ex artikel 92, tweede lid, Wiv 2017.

relaties0relaties0

Deze regeling zal met de toelichting worden geplaatst in de Staatscourant.

’s-Gravenhage
22 mei 2018
De Minister van Defensie,
A.Th.B.
Bijleveld-Schouten
Naar boven