Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling aanstelling geestelijk verzorgers
Publicatiedatum:01-07-1996Geldigheid:01-07-1996 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling aanstelling geestelijk verzorgers
De Staatssecretaris van Defensie

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder

relaties0relaties0

Artikel 2

  • 1. In de akte van aanstelling tot geestelijk verzorger wordt de militaire rang vermeld waarmee deze in rang wordt gelijkgesteld.relaties0
  • 2. Een aanstelling tot geestelijk verzorger vindt niet plaats, voordat de zendende instantie schriftelijk haar goedkeuring daaraan heeft gehecht.relaties0
  • 3. Aan de in het tweede lid bedoelde goedkeuring kunnen bepalingen en bedingen worden verbonden die als aanstellingsvereisten gelden.relaties0
  • 4. Een schriftelijke intrekking door de zendende instantie van de in het tweede lid bedoelde goedkeuring staat gelijk aan het verlies van een aanstellingsvereiste.relaties0
  • 5. Op een aanstelling tot geestelijk verzorger is de leeftijdsgrens zoals beschreven in artikel 7, zevende lid van het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie niet van toepassing.relaties0
relaties0

Artikel 3

De aanstelling als geestelijk verzorger laat onverlet de eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid van de zendende instantie en de eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid, welke aan de functie verbonden is.

relaties0relaties0

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 1996.

relaties0relaties0
De Staatssecretaris van Defensie
Voor deze
De Directeur Arbeidsvoorwaardenbeleid
B.H.J.J.M.
Volkers
Naar boven