Onderwerp: Bezoek-historie

Aanwijzingsbesluit tot straffen bevoegde commandant ISAF-missie in Afghanistan
Geldigheid:01-06-2011 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanwijzingsbesluit tot straffen bevoegde commandant ISAF-missie in Afghanistan  

Gelet op artikel 49, eerste lid, onder b, van de Wet Militair Tuchtrecht;

 

Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
01-06-11DJZBS201101851901-06-11

Artikel 1

Voor de duur van de ISAF-missie in Afghanistan wordt als tot straffen bevoegde commandant aangewezen:

  • Commandant Police Training Group (PTG);
  • Commandant Training (POMLT);
  • Commandant Support Detachement;
  • Commandant National Support Element (NSE);
  • Commandant Air Taskforce (ATF).

Artikel 2

Het aanwijzingsbesluit met nummer BS2010039331 van 26 november 2010 wordt hierbij ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit is een aanvulling op het aanwijzingsbesluit ter uitvoering van de artikelen 4 en 49 Wet Militair Tuchtrecht en treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening.

Naar boven