Onderwerp: Bezoek-historie

Vuistregels gebruik e-mail- en internetvoorzieningen Defensie
Geldigheid:18-06-2009 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Vuistregels gebruik e-mail- en internetvoorzieningen Defensie

De Regeling gedragsregels e-mail en internetvoorzieningen Defensie laat zich kort samenvatten aan de hand van een tiental vuistregels. De exacte en volledige tekst van de Regeling gedragsregels e-mail en internetvoorzieningen Defensie is hier te vinden.

  1. De e-mail- en internetvoorzieningen van Defensie zijn bestemd voor je werk
  2. Privégebruik van e-mail- en internetvoorzieningen van Defensie is enkel incidenteel toegestaan
  3. Het is niet toegestaan e-mails automatisch door te sturen naar een e-mailadres buiten Defensie
  4. Kies het juiste middel voor het maken en verzenden van geclassificeerde/gemerkte documenten
  5. Stuur geen kettingbrieven of berichten naar grote groepen
  6. Gebruik van de voorzieningen is niet toegestaan indien de inhoud van seksueel getinte, racistische, intimiderende of beledigende aard is
  7. Het is niet toegestaan de voorzieningen te gebruiken voor het ongeautoriseerd verspreiden van vertrouwelijke informatie
  8. Download geen softwareprogramma’s
  9. Er vindt controle plaats op naleving van de internet en e-mailgedragsregels
  10. Overtreding van de gedragsregels kan leiden tot rechtspositionele of tuchtrechtelijke sancties
Naar boven