Onderwerp: Bezoek-historie

Tijdelijk besluit tot mandaat- en ondermandaat personele bevoegdheden voorzitter BCO 2013
Geldigheid:12-03-2013 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Tijdelijk besluit tot mandaat- en ondermandaat personele bevoegdheden voorzitter BCO 2013

gelet op de aan mij geattribueerde en gemandateerde personele bevoegdheden ten aanzien van militairen en burgerambtenaren,

Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
12-03-13C-CLSKCLSK201300546712-03-13

 

Artikel 1

Aan de Voorzitter Begeleidingscommissie (Vz BCO) wordt mandaat verleend tot het nemen van alle functietoewijzingsbesluiten die genomen worden in het kader van reorganisaties bij CLSK zoals bedoeld in Startbrief Reorganisatie 2011 van 1 augustus 2011 voor militairen in rang tot luitenant-kolonel en burgermedewerkers tot schaal 12.

Artikel 2

De bevoegdheid tot het nemen van de besluiten, bedoeld in artikel 1, wordt niet in ondermandaat doorverleend.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dagtekening.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijk Besluit tot mandaat- en ondermandaat personele bevoegdheden voorzitter BCO 2013.  

Naar boven