Onderwerp: Bezoek-historie

Formulier II DROP aanvraag en wijziging gebruikersaccounts
Geldigheid:12-12-2019 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Dit formulier dient voor het aanvragen en wijzigen van accounts voor gebruikers van de DROP applicatie. LET OP: Indien er naast de op formulier I aangegeven contactperso(o)n(en) geen andere gebruikers binnen uw organisatie zijn, is het niet nodig dit formulier in te vullen. Meer informatie over de applicatie vindt u op http://koop.overheid.nl/producten/drop

Naar boven