Onderwerp: Bezoek-historie

IB 2017/95 Ongehuwdverklaring bij verblijf in ander land dan land van herkomst en ongehuwdverklaring bij verblijf afgegeven door buitenlandse vertegenwoordiging in Nederland
Publicatiedatum:15-12-2017Geldigheid:15-12-2017 t/m 14-12-2024Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

PDF document kon niet worden getoond.