Onderwerp: Bezoek-historie

IB 2023/55 Gevolgen ontbreken wettelijke grondslag bij niet-strafrechtelijke ECRIS-bevragingen
Publicatiedatum:20-07-2023Geldigheid:20-07-2023 t/m 20-01-2025Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

PDF document kon niet worden getoond.