Onderwerp: Bezoek-historie

IB 2023/12 Instructie vergoeden bij rapportages m.b.t. medisch steunbewijs van iMMO of een andere deskundige onafhankelijke partij ex art. 18.2 Procedurerichtlijn (update IB 2020/139)
Publicatiedatum:15-02-2023Geldigheid:15-02-2023 t/m 15-08-2024Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

PDF document kon niet worden getoond.