Onderwerp: Bezoek-historie

IB 2019/52 Handelwijze in zaken waarin sprake is van een familiepleegkind dat reeds in het land van herkomst deel uitmaakte van het pleeggezin
Publicatiedatum:06-05-2019Geldigheid:06-05-2019 t/m 05-09-2022Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

PDF document kon niet worden getoond.