Onderwerp: Bezoek-historie

Redactie

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Redactie en content beheer

Redactie en content beheer

De redactie omgeving van PUC  kent verschillende autorisatie niveaus. Deze autorisatie niveaus hebben invloed op wat de gebruiker kan zien en wat de gebruiker mag. Het kan zo zijn dat sommige opties die in deze handleiding besproken worden, of in de screenshots te zien zijn, niet beschikbaar zijn voor sommige niveaus1. Als er acties alleen door een bepaald niveau gedaan kunnen worden zal dit weergegeven worden door: “(A, P1, P2, B)”. Als er geen specificatie staat kunnen allen rollen dit. 

Rollenmatrix

Rollenmatrix

Workflow status

Workflow

Statusoverzicht (A, P1, P2, B)

Dit is het standaard overzicht dat elke gebruiker ziet na inloggen in de omgeving (kan per rol verschillen)2. In dit overzicht kan men zien welke documenten recent zijn aangemaakt en aan wie deze is toegewezen.

Afhankelijk van de rol kan de gebruiker de documenten zien die op een bepaalde stand staan3. Een beheerder ziet alle documenten, ongeacht welke status of eigenaar ze hebben.

Het statusoverzicht heeft ook een filter/zoek gedeelte. Hierop kan door de documenten gezocht worden en bijvoorbeeld alle documenten van een bepaald type weergegeven worden.

Het statusoverzicht zelf is op verschillende manieren te sorteren door op bijvoorbeeld, document soort of titel te klikken.

Wanneer een gebruiker (beheerder) een batch actie op meerdere documenten wilt uitvoeren is het noodzakelijk dat de documenten met het status sorteerblokje gesorteerd zijn: alle documenten die staan op ‘te bewerken’ bijvoorbeeld. Wanneer dit gedaan is verschijnt er een selectie boxje voor de documenten, bij het aanklikken van meerdere documenten verschijnt “batch”, zo kan men meerdere documenten tegelijk van status wijzigen.

 

Statusoverzicht: Acties (A, P1, P2, B)

Hier kunnen gebruikers de status van een document veranderen en de eigenaar aanpassen. Bij het veranderen van de status/ de eigenaar is het mogelijk om een kort bericht te plaatsen. De nieuwe eigenaar ontvangt een bericht dat het item nu op zijn/haar naam gezet is.

Afhankelijk van de rol zijn hier verschillende acties die gebruikers kunnen doen.4

Een nieuw document

Een nieuw document is aan te maken door op “Nieuw te drukken”. Hierop volgt een informatietype/document-soort selectie (stem af met de beheerder). Eventueel is dit nog later aan te passen.

Metadata tabblad

In dit eerste tabblad worden documenten voorzien van metadata. Er zijn een aantal verplichte velden.5

 

Document upload

Bij dit veld is het mogelijk om een document te uploaden (.pdf heeft hier de voorkeur). Upload je het document hier, dan zal dit het daadwerkelijke document worden. Hier is, behalve het geüploade document, geen andere tekst bij te plaatsen. Deze optie kan je gebruiken als er snel een (bestaand) document geplaatst moet worden6.

Bijlage Upload

Bij dit veld is het mogelijk om naast tekst (Sectie Tekst Tabblad) een document als bijlage up te loaden. Dit kan bijvoorbeeld een ondersteunend document zijn. Dit document zal onderaan de inhoudsopgave zichtbaar/downloadbaar zijn, evenals bij het tabblad “Document gegevens”. 

Geldigheid

Vul hier de geldigheid van het document in. Bij het leeglaten van de begin of einddatum zal hij deze naar ‘oneindig’ interpreteren.

Formele Datums

Vul hier de verschillende formele datums in.7

 

Thema

Vul hier het thema in. Staat het thema er niet bij? Contact je beheerder.8

 

Onderwerp

Vul hier het onderwerp in. Staat het thema er niet bij? Contact je beheerder.9

 

Hoofdtaak

Vul hier de hoofdtaak in. Staat het thema er niet bij? Contact je beheerder.10

Relaties

Hier kan je een relatie toevoegen. Deze relatie is op document niveau (later bij sectie: Tekst Tabblad zal behandeld worden hoe dit op sectie niveau kan of in de tekst).

Bij veel schermen is er de mogelijkheid om de titel aan te passen en het link type.

Default linkt men naar een specifieke versie.

Wil je linken naar de laatste versie?  Check ‘link altijd naar laatste versie aan” 

URL

Hier is het mogelijk om een URL in te voeren en om nog eventueel de naam van deze URL aan te passen. Zo controleer je hoe deze er uiteindelijk uit komt te zien.

Puc Intern

Hier is het mogelijk om een link aan te brengen naar een ander intern document. 

Jurisprudentie

Vul hier een ECLI of LJN-nummer.11

Wet- en regelgeving

Vul hier een titel/ onderdeel en geldigheidsdatum in.12

 

Officiele publicaties

Hier kan je linken naar officiële publicaties. 

Themapagina

Gebruik deze optie als je een soort thema, start pagina wilt maken wat bij een bepaald thema hoort. 

Boost (B)

In dit veld kan de beheerder een ‘boost’ meegeven aan het document. Dit zorgt ervoor dat hij hoger in de zoek resultaten zal verschijnen. Gebruik dit veld als (tijdelijke) uitzondering. Bij boost kan er gekozen worden voor een getal; 1 t/m 11.13

 

Auteur

Vul hier de auteur van het document in.14

 

Toegangsrechten (p1, P2, B)

Dit is stap 1 om een document extern te kunnen publiceren. Wil je het document extern publiceren? Dan moet dit op Intern & Extern staan.15

Tekst tabblad

Onder dit tabblad kan er een handmatig document gecreëerd worden. Secties zijn ‘sleepbaar’ en kunnen op welk moment dan ook nog aangepast en gearrangeerd worden16. Secties kunnen sectie specifieke relaties bevatten. Alle opmaak opties zijn overal beschikbaar, dus ook bijvoorbeeld in de voetnoten.

Per sectie is aan te geven of deze sectie Interne en externe rechten heeft.17

In de tekstvlakken bij de secties zijn er verschillende opmaak opties. Ook zijn er verschillende ‘plak’ opties beschikbaar, mocht dit nodig zijn.18

Opmaak

Samenvatting

In dit veld kan de samenvatting gezet worden.

Algemeen-tekst

Hier kunnen secties aangemaakt worden.

Nadat een sectie is aangemaakt kan er een bundel onderdeel toegevoegd worden. 

Sectie

Gebruik deze om secties, sub secties, sub-sub secties (etc.) aan te maken. Per sectie kunnen er relaties aangemaakt worden, evenals in de lopende tekst. De links in de lopende tekst zullen direct klikbaar zijn.

Bundel-onderdeel

Gebruik deze optie om een ander document, binnen het systeem, toe te voegen. 

Notities

Voeg hier notities toe.19

Preview

In dit tabblad kan je zien hoe het document eruit komt te zien.20

Wanneer er een versie gepubliceerd is en er met een nieuwe versie gewerkt is, kan er ook via de vergelijk functie bekeken worden wat de wijzigingen t.o.v. een bepaalde versie zijn. In deze weergave geeft de kleur rood aan dat iets verwijderd/verdwenen is in de nieuwe versie. De kleur groen geeft aan wat er nieuw is. 21

Een bestaand document bewerken & nieuwe versies (A, P1, P2, B)

Een bestaand document bewerken (P1, P2, B)

Om de tekst van een document aan te passen moet de status van het document aangepast worden naar ‘te bewerken’. Wil je alleen de metadata aanpassen? Dan is dit niet nodig en kan dit al direct. Vergeet na de wijzigingen niet te kiezen voor ‘opslaan’. Gebruik ‘opslaan als nieuwe versie’ niet tenzij je een nieuwe versie wilt aanmaken, zie volgende sectie. 

Een nieuwe versie bij een document

Om een nieuwe versie van een bestaand document te maken zet je het desbetreffende document op status ‘te bewerken’. Als het document op deze status staat is de metadata (altijd aan te passen) en de tekst (alleen bij status ‘te bewerken’) van het document aan te passen. Wanneer er een aanpassing gedaan is kan er gekozen worden om de knop ‘opslaan als nieuwe versie’ te gebruiken’.

De oorspronkelijke versie bestaat nog steeds, in originele staat en er is een nieuwe versie bij gekomen met de wijzigingen.22

relaties 1

Functioneel beheer

Functioneel beheer

In dit gedeelte zullen de functionaliteiten behandeld worden die voor de beheerder toegankelijk zijn. Dit zal het volgende inhouden: Gebruikers, Documenten laten instromen, Rapportages, Waardelijsten aanpassen en Portal configuraties aanpassen.

Gebruikers

In dit tabblad is het mogelijk om nieuwe gebruikers aan te maken, of bestaande gebruikers aan te passen/ te verwijderen. 

Nieuwe gebruikers en gebruikers aanpassen

Door op ‘nieuw’ te klikken verschijnt er een scherm.

Hierin kan je de gegevens van de gebruiker invullen. Ook kan hier een wachtwoord1 worden aangemaakt en een account geblokkeerd/gedeblokkeerd worden2.

Bij het tweede tabblad, Rechten, kan de rol van de gebruiker aangegeven worden3.

 

Kies opslaan en sluiten om dit op te slaan.

Gebruikers verwijderen en blokkeren

Wanneer er op een bestaande gebruiker geklikt is de optie ‘verwijderen’ beschikbaar. Klik hier om een gebruiker te verwijderen.

Mocht je een account (tijdelijk) wilt blokkeren dan is de ‘Account geblokkeerd optie ja/nee’ beschikbaar.

Selectieprofielen

Via dit menu kunnen er documenten geselecteerd worden welke het systeem zullen binnenstromen. 

Toegevoegde items zullen de volgende dag binnenstromen4.

Ook zal er (wanneer ze in de lijst staan) automatisch gecontroleerd worden op nieuwe versies en deze versies vervolgens beschikbaar maken in het systeem. 

Officiële Publicaties

Op het tabblad "Officiële Publicaties" kan er een bepaalde zoekterm ingevoerd worden. In de rechterkolommen kan er aangeklikt worden waarin deze zoekterm moet voorkomen. Maak gebruik van de juiste filters en specificeer voldoende.5

Jurisprudentie

In dit tabblad kan er gekozen worden om specifieke jurisprudentie binnen laten te stromen. Klik de filters aan om deze te selecteren.

BWB

Via dit tabblad kunnen er door middel van BWB-nummers bv. wetten toegevoegd worden die op wetten.nl te vinden zijn. Het BWB-nummer is vindbaar onder de wetstechnische informatie van een wet.6

 

Handmatig importeren

Bij dit tabblad kunnen documenten worden geïmporteerd die bekend zijn gemaakt via officielebekendmakingen.nl 7of van rechtspraak.nl door een ECLI.8

Rapportages

Door het gebruik van rapportages kan er gemakkelijk rapportages worden gemaakt over de inhoud van het systeem.9 Het is mogelijk om ‘nieuwe selecties’ op te vragen, ook is het mogelijk om deze selecties op te slaan door gebruik te maken van ‘secties opslaan’. Deze kunnen dan later worden teruggevonden onder ‘opgeslagen sectie’.

 

Nieuwe selectie

Hier kunnen velden worden ingevuld. Dit bepaalt de velden die de rapportage zal bevatten. Om velden bij te klikken druk op het pijltje om een nieuwe regel te krijgen. Kruisje om een regel te verwijderen. 

Criteria

Hier kan je de criteria van de selectie samenstellen.10

 

Resultaten

Druk hier om de resultaten van de selectie in te zien. Er is een mogelijkheid om een Excel lijst te downloaden.

Bewaren

Hier kan een gemaakte selectie bewaard worden als deze nog vaker gedraaid moet worden. Er is hier de mogelijkheid om een naam + een beschrijving van de gemaakte selectie op te geven en deze op te slaan. 

Waardelijsten

Onder dit tabblad is het mogelijk om verschillende waardelijsten aan te passen11. Deze worden gebruikt bij het metadataveld en op verschillende plekken in het portaal. Bij dit tabblad zijn de volgende waarden in te stellen:

  1. Onderwerpen.
  2. Thema’s
  3. Auteurs

 

Algemeen

Het is mogelijk om verschillende niveaus te maken. Klik met de rechtermuisknop12 op het beschikbare niveau. De volgende opties verschijnt: nieuwe value toevoegen13. Een scherm verschijnt waarin de naam opgegeven kan worden. Hier zit ook de knop of de value actief/inactief is. Sla na deze stap op. Om daadwerkelijk aangepast te worden, moet men ook nog naar het “Publiceren” tabblad waar deze waarden daadwerkelijk gepubliceerd worden.

 

Onderliggende niveaus aanmaken

Om een niveau dieper te maken gebruik je de rechtermuisklik actie op de (zojuist aangemaakte) bovenliggende waarde. Hier verschijnt de optie nieuwe value toevoegen en herhaal de bovengenoemde stappen om deze value een naam te geven/op te slaan/te publiceren. 

Een value bewerken

Klik met de rechtermuis op een value en kies, value bewerken, om een value aan te passen. Zo kan je bijvoorbeeld de naam veranderen of het veld op inactief zetten.

Een value verplaatsen

Wil je een bepaalde value op een andere plek hebben in de hiërarchie; klik met de rechtermuis op een value en kies knip item. Het geselecteerde item is nu roodgekleurd. Klik nu op een andere value; hier verschijnen (naast de andere) opties: plak hierin (dit zal dan een subvalue worden), plak hierboven/hieronder. Op deze manier kan je de bestaande lijst organiseren. 

Portalconfiguratie

In de portalconfiguratie kan men instellen hoe het portaal vormgegeven is. Onder dit tabblad zijn de verschillende tabbladen op de portal aan te passen evenals de layout van de homepagina, de kopjes en de contact/informatie blokken onder aan de pagina.

Tabbladen

Deze tabbladen staan in het eerste blauwe gedeelte. Hier zijn verschillende ‘blokken’ welke de tabbladen vormen. Per blok is de naam aan te passen, de URL weergave, de functie, het type/weergave en eventueel een query14 toe te voegen en of het tabblad getoond moet worden.

 

Homepagina

De homepagina15 is opgebouwd uit verschillende ‘blokken’. Deze blokken zijn voor een groot deel vrij instelbaar.

Links op het scherm zijn er mogelijkheden om een banner en welkom tekst te plaatsen. Dit is ook de kant waar er een aantal blokken geconfigureerd kunnen worden om recente documenten van een bepaald informatietype/documentsoort te tonen.

Midden op het scherm zal er16 de thema of onderwerp boom getoond worden. Onderaan is het mogelijk om standaard query17 aan te zetten, welke de meest recente type ‘bundels’ toont.

Rechts op het scherm is er vooral de mogelijkheid om verwijzingen aan te maken: dit kan naar een bepaalde URL zijn of bepaalde documenten.

 

 

Naar boven