Onderwerp: Bezoek-historie

Verslag PUC gebruikersbijeenkomst 15 februari 2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Algemeen

Bedankt iedereen voorde aanwezigheid en de geleverde inspanningen.

Wij zullen snel weer contact opnemen voor het vervolg!

 

Bijlage 1: Uitnodiging

Bijlage 2: Presentatie

 

Gestelde vragen en opmerkingen

Beleidsregels vergelijken in de redactieomgeving.

Het zal mogelijk worden om versies van documenten met elkaar te vergelijken. Dit zal als eerste bij de SVB gebeuren.

De vergelijkingsoptie wordt eerst in de readctie toegevoegd en zal ook in het portaal beschikbaar gesteld worden.

 

Archiveren van beleidsregels:

Wettelijke verplichting om stukken te archiveren.

De archiefwet bepaalt dat het plaatsen van de beleidsregels op een website onvoldoende is.

 

Het delen van informatie met ketenpartners:

Als ketenpartners met elkaar een gezamenlijke taxonomie realiseren zou interessant zijn.

Beschikbaar stellen van verijkte informatie. 

 

Gebruikersrapportages

Gebruikersstatistiek zit achter het gebruikersportaal en in de redactieomgeving zitten allerlei managementrapportages.

Punt van aandacht: Hoe zoeken gebruikers? 

 

Boostfunctie

Mogelijkheid voor redacteuren om de zoekresultaten te beïnvloeden: ‘boost’ functie, is aan te zetten op verzoek.

 

Waardelijsten

Er is een aandachtspunt om rekening te houden met reeds bestaande waardelijsten en aandacht voor harmonisatie. 

Graag willen we zoveel mogelijk eenheid. 

 

Koopdocumentatie

Koopdocumentatie en release notes zullen op puc.overheid.nl verschijnen.

Aandachtspunt: kijken hoe we met de maatwerkdocumentatie omgaan

 

PUC trainingsmiddagen

Trainingsmiddagen zullen georganiseerd worden.

Hier zullen tips en tricks gedeeld worden of beantwoorden wij vragen over het gebruik van PUC. 

Naar boven