Onderwerp: Bezoek-historie

Functioneel beheer

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Onderhoud waardenlijsten

In dit menu is het mogelijk om verschillende standaard waardelijsten te creëren en te beheren. Deze waardelijsten bepalen welke ‘Onderwerpen “, “Thema’s” en “Auteurs” gekozen kunnen worden in de verschillende menu en zijn cruciaal voor een stelselmatige indeling van PUC.

Door op de rechtermuis knop te klikken (Let op precisie is vereist) komt er een pop-up scherm waarin een nieuwe waarde toegevoegd kan worden, “Nieuwe value toevoegen”. Hier kan het Label gecreëerd worden en actief of inactief worden ingesteld.

waardelijsten

Gebruikersonderhoud

Via dit menu kunnen de vershillende gebruikers beheerd worden en nieuwe gebruikers worden toegevoegd. Bij het toevoegen van een nieuwe gebruiker moeten er bepaalde items worden ingevoerd en het type account worden vastgesteld. Het type account bepaalt de mogelijkheden van de gebruiker. 

Selectieprofielen

Via dit menu kunnen er documenten geselecteerd worden welke het systeem zullen binnenstromen. 

Toegevoegde items zullen de volgende dag binnenstromen.

Ook zal er (wanneer ze in de lijst staan) automatisch gecontroleerd worden op nieuwe versies en deze versies vervolgens beschikbaar maken in het systeem. 

Officiële Publicaties

Op het tabblad "Officiële Publicaties" kan er een bepaalde zoekterm ingevoerd worden. In de rechterkolommen kan er aangeklikt worden waarin deze zoekterm moet voorkomen.

Klik hier op de gewenste filters.

 

LET OP!

Als er geen filters geselecteerd zijn, zal het systeem alle bronnen doorzoeken wat kan leiden tot ongewenste documenten en vervuiling van het systeem.

 

Selectie

Jurisprudentie

In dit tabblad kan er gekozen worden om specifieke jurisprudentie binnen laten te stromen. Klik de filters aan om deze te selecteren.

BWB

Via dit tabblad kunnen er door middel van BWB-nummers bv. wetten toegevoegd worden die op wetten.nl te vinden zijn. Het BWB-nummer is vindbaar onder de wetstechnische informatie van een wet. Bv. BWBR0032203. 

Handmatig importeren

Bij dit tabblad kunnen documenten worden geïmporteerd die bekend zijn gemaakt via officielebekendmakingen.nl bv stcrt-2017-10893 of van rechtspraak.nl door een ECLI.

Architectuur PUC

Via dit menu kan de lay-out van de portal aangepast worden. Zoals in de onderstaande afbeelding te zien is, kunnen verschillende zaken worden aangepast. 

Portalconfig

Naar boven