Onderwerp: Bezoek-historie

Redactie en contentbeheer
Versie:vergelijk
Vergelijk versie 1 met:

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Redactie en contentbeheer

De redactie versie van PUC  kent verschillende workflow rollen, met specifieke rechten. Het kan zo zijn dat sommige opties die behandeld worden of in de screenshots te zien zijn, niet beschikbaar zijn voor sommige rollen. Verschillende menu’s hebben een Annuleren/Opslaan/Opslaan en sluiten vak.

opslaan

Na het inloggen kom je terecht op het status overzicht van de desbetreffende PUC versie (elke PUC versie heeft haar eigen redactie omgeving). In het statusoverzicht is een overzicht te zien van de documenten en in welke status zij verkeren. Dit overzicht, is sorteerbaar zoals te zien is in het eerste venster. 

statusoverzicht

Nieuwe documenten aanmaken

NieuwDOCUklein

Zoals in het bovenstaande screenshot te zien is, kan (vanuit het statusoverzicht) een nieuw document  worden aangemaakt door op de knop ‘nieuw’ te drukken. Wanneer dit gedaan is komt er een pop up waarin een Informatie type en documentsoort geselecteerd wordt. 

nieuwdocument

Wanneer dit gedaan is verschijnt een nieuw scherm waarin de meta data ingevuld moet worden (auteur, taal, thema etc). Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *. Dit is ook het scherm waarin documenten en bijlagen kunnen worden toegevoegd. Wanneer ingevuld is het verstandig om dit op te slaan.

nieuwdocu1

Editor

tekst

Wanneer de metadata is ingevuld kan men content toevoegen door op het tabje tekst te drukken.  Het onderstaande scherm is het beginscherm van de tekst invoer. De tekstinvoer gebruikt een gelaagde structuur. Het is dus mogelijk om onderdelen te creëren, sub onderdelen, sub- sub onderdelen etc. Op het moment dat er op algemeen tekst/algemeen gedrukt wordt komt er de optie, invoegen:

Sectie
Bundel-onderdeel

Door sectie te klikken is er de mogelijkheid om een onderdeel te creëren. Elk onderdeel is apart linkbaar en verwijsbaar. Door Bundelonderdeel te kiezen kan men andere items invoegen, of kleinere onderdelen. Dit is mogelijk omdat het geheel een permalink heeft, maar elk sub onderdeel, los van elkaar, ook. 

tekstonderdeel

Secties en bundels aanmaken

voegnieuwonderdeeltoe

Door op 'Voeg een nieuw onderdeel toe aan ..." te klikken verschijnt er een pop up keuze.

invoegen

Je kan kiezen voor;

1 Sectie: 'Een sectie kiest men als er gekozen is om een hoofdstuk of sub hoofdstuk in het document te maken". 

2 Bundel: "Een bundel kiest men als er in dit hoofdstuk een ander document geplaatst moet worden. Op deze manier is het mogelijk om bundels te creeren, bestaande uit meerdere PUC documenten."

Bij een onderliggend hoofdstuk kan men ook voor de 'invoeg optie bijlage" kiezen, welke dan niet in het document zelf te zien is, maar als bijlage. 

bijlage

 

 

 

Sectie toevoegen

Sectie

Plakken:

Wanneer men op sectie geklikt heeft verschijnt het volgende pop up scherm. Dit scherm biedt verschillende opties tot tekstinvoer/plak en link mogelijkheden. In het eerste rode vierkant bevinden zich de eerste plak opties . Deze bieden de mogelijkheid om tekst te plakken, zoals uit Microsoft Word, hiervoor kies je de derde optie.  Als er direct in het scherm geplakt wordt gaat de opmaak vaak verloren.

In het tweede rode vierkant zijn standaard opmaak mogelijkheden te zien.

Link toevoegen

Met het derde rode vierkant is het mogelijk om , per onderdeel, een link naar een ander document te maken. Dit document kan zich zowel binnen PUC als buiten de PUC omgeving bevinden. Er kan naar URLS gelinked worden, Interne PUC documenten, Jurisprudentie, Nederlandse Wet- en regelgeving (in zijn geheel, een individueel artikel of per lid) en Officiële publicaties. Elk type link gebruikt een eigen term, zoals bijvoorbeeld een ECLI nummer.

link

Voetnoten

In de tekst kunnen ook voetnoten worden toegevoegd, dit kan gedaan worden door op het voet tekentje te drukken. Het volgende scherm verschijnt en er kan het voetnoot nummer ingevoerd worden en het type voetnoot. Hierin is het ook mogelijk om tekst te plakken (met de eerder besproken plak opties. Ook is het mogelijk om in de voetnoten links toe te voegen zoals besproken in het vorige onderdeel. [voet]

voetnoten

Workflow en templates

Workflow en templates

Via dit menu kunnen de vershillende gebruikers beheerd worden en nieuwe gebruikers worden toegevoegd. Bij het toevoegen van een nieuwe gebruiker moeten er bepaalde items worden ingevoerd en het type account worden vastgesteld. Het type account bepaalt de mogelijkheden van de gebruiker. 

Previews en redigeren

Previews en redigeren

Het is mogelijk om van items een preview te zien, in het status overzicht, door op het vierkantje voor het document soort te klikken. Op deze manier is een item makkelijk te controleren, zonder dat je uit de omgeving moet.

vierkantje

Doordat PUC gebruikt maakt van een sterke rollen verdeling kan het mogelijk zijn dat een eindredacteur bepaalde items wil controleren. De preview optie is hier dan ook erg geschikt voor. Komt hij (of iemand anders) nog iets tegen wat aangepast moet worden, of terruggestuurd moet worden naar de maker van het doucment, dan is het Actie veld hier voor bedoelt. 

Afhankelijk van de rol van de gebruiker en de status van een document, verschijnen er meerdere opties.

Een item kan: gepubliceerd worden, gedepubliceerd worden, (opnieuw) bewerkt worden , ter controle toegewezen aan iemand en worden gearchiveerd. 

acties

 

Rapportages

Rapportages

In dit overzicht is het mogelijk om door middel van selectie profielen verschillende raportages op te vragen over de huidige staat van het PUC kanaal. Een voorbeeld: er kan een lijst (kan ook in exel format) gegenereerd worden waarin de PUC documenten staan die nog geen auteur hebben. Via and/or/if/then opties kan men het PUC systeem gemakkelijk overzien en beheren.

Naar boven