Onderwerp: Bezoek-historie

Releasenotes R3.3
Publicatiedatum:22-07-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

In deze release hebben we voornamelijk de rapportage verbeterd en uitgebreid. Daarnaast hebben we ook een aantal bugs opgelost.

Hieronder geven we aan op welke punten aanpassingen zijn gedaan.

(Bij de productie-release worden de standaard handleidingen ook weer bijgewerkt.)

1 Redactie

1.1 Rapportage

Algemeen

 • Bij het openen van een nieuwe rapportage wordt nu automatische de keuze (voor 'PUC-document') gedaan, je kunt direct beginnen met het samenstellen van je zoek-opdracht.

 • Ook zijn er nu 3 velden default geselecteerd die getoond worden in de resultaten (het PUC-ID, de titel en de huidige status).

 • Er zijn technisch een paar aanpassingen gedaan om de performance van de rapportage te verbeteren.

 • Datumvelden in de excel-export zijn nu filterbaar.

 • Voor KOOP-beheerders is nu de mogelijkheid ingebouwd om over meerdere kanalen te kunnen rapporteren.

Nieuwe velden waarop gezocht kan worden

 • Relaties ; er kan gezocht worden in (uitgaande) relaties op documentniveau (aangebracht in de metadata-tab).
  Deze optie is te vinden onder het kopje 'Relaties (uitgaand)' bij de eerste keuze-opties onder criteria. Vervolgens kun je kiezen om in de Link-URI te zoeken, of documenten te selecteren waar wel of niet (uitgaande) relaties zijn toegekend.
  Als je opzoek ben in welke document bv een link is gemaakt naar PUC-document 'X' kun je zoeken in de link-URI naar het PUC-ID 'X'.
  Of als je op zoek bent naar waar een link is gemaakt naar een uitspraak, kun je zoeken naar het specifieke ECLI van die uitspraak.

 • Bijlagen ; er kan gezocht worden op titels of aanwezigheid van geuploade bijlagen (net zoals al kon bij geuploade hoofddocumenten).
  Deze optie is te vinden onder het kopje 'Bestanden' bij de eerste keuze-opties onder criteria. Vervolgens kun je zoeken in de bijlage bestandsnaam of titel, of de bestandsnaam van een geupload (hoofd)document.

 • Samenvatting ; er kan nu ook gezocht worden op het samenvattingenveld.
  Deze optie is te vinden onder het kopje 'Algemeen' bij de eerste keuze-opties onder criteria.

 • Notities ; er kan nu ook gezocht worden op het veld notities.
  Deze optie is te vinden onder het kopje 'Algemeen' bij de eerste keuze-opties onder criteria.

1.2 Waardelijsten

 • Kanaalspecifieke waardelijsten
  In het publicatie-scherm van de waardelijsten wordt nu ook getoond wanneer de laatste wijziging is geweest in de lijst én wanneer de waardelijst voor het laatst is gepubliceerd.
  Zo is te zien of de laatste wijzigingen ook zijn gepubliceerd.

 • Generieke waardelijsten
  Voor KOOP-beheerders is het proces voor het aanpassen van generieke waardelijsten efficiënter gemaakt, waardoor ze minder afhankelijk zijn van andere partijen en dus sneller wijzigingen kunnen doorvoeren.

 • Voor lange auteurslijsten is er een patch uitgebracht om de (automatische) sortering bij waardelijst-beheer efficiënter te maken.

1.3 Uploaden van bestanden

 • Bij het uploaden van bestanden met een lange bestandsnamen kwam er een foutmelding. Dat is verholpen, zo'n bestand kan nu gewoon geupload worden.
  NB: een titel met meer dan 100 karakters worden ingekort, check dus bij lange bestandsnamen of de hele titel is meegenomen. Indien dit niet het geval is en de hele titel wel betekenisvol is, kan de titel via de bewerkingsknop zonder problemen worden aangevuld.

 • Bij aanpassing van de bijlagetitel werd de volgorde van bijlagen veranderd bij het opslaan, dat is nu niet meer het geval. De volgorde van bijlagen blijft hetzelfde.

1.4 Publicatie-bug

 • Er komt nu direct een melding bij opslaan als er een spatie of enter in de teksttab staat, terwijl er ook een (hoofd) document is geupload. Hiervoor merkte de gebruiker pas bij publiceren dat het niet kon, nu wordt er eerder door het systeem een terugkoppeling gegeven.

2 Portal

Bugs

 • Het zoeken van auteurs via de 'pop-up' in de filters naast zoekresultaten werkte niet, op alle andere plekken wel. Dit is opgelost in deze release.

 • Versie-vergelijking in combinatie met fulltext-zoeken en hit–highlighting werkte in specifieke gevallen niet op de juiste manier. Dit is in deze release opgelost.

Naar boven