Onderwerp: Bezoek-historie

Releasenotes R3.1

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Bij deze release zijn er voor PUC OD en SVB twee grote functionaliteiten herbouwd: de rapportagetool en de externe import. Daarnaast zijn er veel kleinere verbeteringen aangebracht en zijn er bugs opgelost.

In deze release-notes geven we aan op welke punten aanpassingen zijn gedaan.
Voor de rapportage en externe import hebben we aan het eind een korte handleiding opgenomen.

(Bij de productie-release worden de standaard handleidingen ook weer geupdate.)

1 Een aantal termen is gewijzigd

(De nieuwe termen sluiten beter aan bij de belevingswereld van eindgebruikers, het taalgebruik in andere overheidscollecties of ze dekken de lading beter.)

 • 'Bron/auteur' is 'Organisatie' geworden

 • 'Verschijningsdatum' is 'Datum beschikbaarheid' geworden

 • 'Formele datum' is 'Datum document' geworden

 • Binnen de kenmerken hebben we nummers waar geen 'kenmerk-type' aan was toegekend (waar alleen een nummer was opgevoerd) het algemene type 'Documentnummer' meegegeven. Dit vervangt het label 'Algemeen'. Deze zijn zo ook in de nieuwe rapportage-tool terug te vinden.

2 Er zijn nieuwe waarden toegevoegd

 • 'Vaststellingsdatum' is als nieuwe optie onder 'Datum document' toegevoegd.

 • Bij kenmerken zijn toegevoegd:
  - 'Celex ID' en 'Officiële publicatie ID' voor identifiers van externe import-bronnen
  - 'Vindplaats'
  - 'Historisch systeemnummer' voor identifiers uit oude systemen (oa te gebruiken bij migraties)

3 Verbeteringen in redactie

 • De volgorde van onderwerp- en themalijsten zijn nu overal conform de gekozen volgorde in waardenlijst-beheer (dwz in redactie bij het statusoverzicht-filter en in het formulier. Ook op de portal wordt deze volgorde aangehouden).

 • De taalkeuze in het metadataformulier is default Nederlands, maar in de keuzelijst staan nu de meest gebruikte talen bovenaan (Duits, Engels, Frans, daarna staat de lijst op alfabetische volgorde).

 • De waarde bij 'is belangrijk' wordt default altijd op '= nee' gezet bij reguliere invoer, snelle invoer + externe import. (Niet in alle kanalen wordt deze waarde actief gebruikt).

 • Opmerkingen in statuslog zijn te openen door op het gele symbooltje te klikken.

 • Bij het dupliceren van documenten worden notities nu ook meegenomen naar het duplicaat.

 • Linktool: titels met een komma worden niet meer afgekapt

4 Verbeteringen in portal

4.1 Startpagina Thema, SOLR- en Collectietab

 • Op de beginpagina van tabs die een hiërarchische boomweergave als zoekingang hebben (zoals thema-tab, onderwerp-tab of een op verzoek ingerichte tab) wordt nu alleen de boom weergegeven. Pas na keuze in de boom worden bij de resultaten ook de facetten getoond.

 • Op een Thema- of Onderwerp tab wordt in de gekleurde balk bovenaan het hele pad van de geselecteerde waarde getoond – inclusief bovenliggende knopen - vergelijkbaar met een kruimelpad.

 • Op de Thema-tab wordt nu ook het Organisatie-facet getoond.

 • Bij themapagina's (deze optie wordt door een select aantal klanten gebruikt) wordt nu rechts bovenaan een linkje getoond waarmee je direct naar de gevonden resultaten kunt gaan.

4.2 Zoeken en filteren

 • In de overkoepelende hoofdtaakfilter (als deze optie in het kanaal is gebruikt) wordt de geselecteerde hoofdtaak op dezelfde manier als andere zoekcriteria met een kleur gemarkeerd.

 • Het facet Informatie-type/Documentsoort is nu opgesplitst in twee losse facetten. Er kan zo direct in documentsoorten gefilterd worden.

 • Het thema-facet wordt op dezelfde manier getoond als ander facetten, vergelijkbaar met het onderwerp-facet (de eerste 6 waarden op het hoogste niveau). Voorheen was de lijst alleen in een pop-up zichtbaar. Door op <meer> te klikken verschijnt de pop-up met alle waarden die nog in de selectie zitten.

 • Aan de thema-filter kan een eigen label gegeven worden, bijvoorbeeld om deze dezelfde naam te geven als de titel van de thema-tab. (Indien gewenst: geef het aan bij KOOP, die kan dit voor het kanaal instellen.)

4.3 Zoekresultaten en sortering

 • De 'Datum beschikbaar' wordt nu altijd getoond in de zoekresultaten (dat was tot nu toe alleen als er geen Datum document aanwezig was).

Bij de sortering van zoekresultaten hebben we een aantal verbeterpunten doorgevoerd:

 • De sortering is nu ook omkeerbaar (klik nogmaals op sorteer-veld, het pijtje achter geeft de sorteer-volgorde aan)

 • Je kunt nu ook sorteren op 'Datum document'. Bij het sorteren (en bij het filteren via het facet) op 'Datum Document' is er een prioritering, indien er aan één document meerdere data zijn toegekend. In aflopende volgorde van prioriteit: Uitspraakdatum, Publicatiedatum, Ondertekeningsdatum, Vaststellingsdatum. Als er geen 'Datum document' is toegekend, wordt bij de sortering de 'Datum beschikbaarheid' genomen.

 • Bij full-text zoeken (op trefwoorden) wordt nu ook bij de sorteeropties duidelijk aangegeven dat de default sorteervolgorde op relevantie is.

 • Als er niet full-text wordt gezocht, is nu duidelijk aangegeven bij de sorteeropties dat de default sortering op 'Datum beschikbaar' is.

4.4 Attendering

 • Attenderingsmails worden een uur later verstuurd (7:00h) zodat import van W&R - die nu om 6:00 uur start - is afgerond en de publicatie van nieuwe versies nog dezelfde dag in de attendering wordt meegenomen.

(NB: Op de PUC acceptatieomgeving worden elk uur attenderingsmailtjes verstuurd.)

4.5 Documenten

 • Als het hoofddocument een PDF is, dan is er nu de mogelijkheid om deze te openen in volledig scherm-weergave (klik op knop 'PDF openen').

 • Bij het downloaden van een PDF als hoofddocument krijgt deze nu de document titel.

 • Bij documentgegevens is nu ook de 'Organisatie' aan te klikken om alle publicaties van de btreffende organisatie te vinden.

 • Als er een inhoudsindicatie bij een geïmporteerde uitspraak is, wordt deze in een aparte tab van het document getoond. De samenvatting wordt hier niet mee voor gebruikt.

 • Bij geïmporteerde uitspraken en officiële publicaties wordt nu altijd bovenaan het document een link naar publicatiebron getoond. Deze link wordt alleen aangemaakt indien het nummertype Officiële publicatie ID/ECLI gevuld is. Bij import wordt dit nummertype vanaf deze release automatisch toegekend. (Voor W&R werkt dit al goed op basis van het nummertype Juriconnect BWB)

5 Rapportage (korte handleiding)

Onder het tabje Rapportages zit de vernieuwde rapportage-tool. Deze tool kan rapportages draaien over de informatie / content die in de redactie-omgeving is opgenomen.

Het startscherm onder het rapportage-tabje is het overzicht van opgeslagen rapportages.

In het bovenliggende filter kun je zoeken binnen de opgeslagen rapportages.

Iedereen kan bewaarde rapportages inzien en eventueel bewerken.

5.1 Nieuwe rapportage aanmaken

Rechtsboven kun je met knop 'nieuw' een nieuwe rapportage aanmaken.

Je krijgt dan een scherm waarin het soort zoekopdracht gevraagd wordt.

Kies hier voor 'PUC-document', dan verschijnen ook de onderdelen Criteria en Velden.

5.2 Criteria: zoekopdracht samenstellen

In dit onderdeel kun je aangeven aan geven op welke criteria gezocht moet worden.

Als je bij de rode 1 een criteria toevoegt dan is het een 'of' relatie (document moet aan het ene of het andere criteria voldoen.)

Al je een criteria bij rode 2 toevoegt dan is het een 'en' relatie: document moet aan beide criteria voldoen.

De gegevens staan in verschillende categorieën:

 • Algemeen

 • Datum document
  Ondertekeningdatum / Publicatiedatum/ Uitspraakdatum / Vastellingsdatum

 • Geldighied
  Onderverdeeld in start en einddata van 'geldigheid' en 'niet in werking getreden'

 • Kenmerk
  Alle soorten kenmerken (nummertypen)

 • Statusinformatie
  Alles wat met de huidige status te maken heeft

 • Workflowhistorie
  Alle statusinformatie die het document in het verleden heeft gehad.

5.3 Velden: wat wil je in het resultaat overzicht terugzien

Door op het linkje te klikken '+ Velden toevoegen' krijg je een pop-upscherm waarin alle mogelijkheden staan met aanvink-opties.

NB: Bij workflowhistorie – gegevens kun je meerdere regels krijgen per document in je resultaat-overzicht!

Kies de te tonen velden en klik op 'overnemen'.


De te tonen velden worden dan in blokken weergegeven:

Deze blokken kun je door aanklikken en verslepen in de gewenste volgorde zetten. De volgorde die gekozen wordt, is de volgorde in het overzicht.

Onderaan wordt het aantal resultaten getoond, door op de knop 'toon resultaat' te klikken wordt het overzicht gemaakt.


De resultaten kunnen geëxporteerd worden naar excel met de knop rechtsboven het overzicht.

5.4 Rapportage opslaan

Een zoekopdracht kun je opslaan, zodat je dezelfde opdracht later nog een keer kunt doen op de op dat moment beschikbare content. (De resultaten zelf worden dus niet opgeslagen, alleen de opdracht.)

Klik hiervoor op de knop 'zoekopdracht opslaan' rechtsboven in het scherm.

De volgende pop-up wordt dan getoond:

5.5 Opgeslagen rapportage wijzigingen en/of verwijderen

Als je een opgeslagen rapportage van naam wil wijzigen, dan zie je linksboven in een geopende rapportage een linkje staan : 'Toon naam en omschrijving'

Als je daarop klikt kun je naam en beschrijving aanpassen.

Om een opgeslagen rapportage verwijderen, moet je hem openen en zie je rechtsboven de optie om het document te verwijderen.

6 Import externe bronnen (korte handleiding)

Onder het tabje Import externe bronnen staat nu de mogelijkheid om jurisprudentie, Wet- en regelgeving of Officiële publicaties in het kanaal in te laten lopen.

6.1 Statusoverzicht

De startpagina onder de tab is het 'statusoverzicht' van opgevraagde items uit de drie verschillende externe bronnen.

Bovenaan is de mogelijkheid de resultaten te filteren / te zoeken naar een bepaald item.

6.2 Nieuw item opvoeren

Klik op de knop 'nieuw' rechtsboven en je krijgt de volgende velden:

Kies in het eerste veld een van de drie bronnen, en vul in het tweede veld de gewenste identifier in.

Als er meerdere identifiers opgevoerd moeten worden, kunnen extra velden toegevoegd worden.

Op die manier kunnen meerdere items uit één bron tegelijk opgevoerd worden.

Klik op importeren en de documenten komen in het startscherm te staan met de status 'te importeren' (of 'in behandeling').

Binnen tien minuten zal het item zijn ingelopen en komt de status op 'geïmporteerd' te staan. Op dat moment is deze ook opgenomen in het reguliere statusoverzicht (alle versies worden opgenomen). Ze worden ook direct gepubliceerd op de portal.

Er hoeft dus niet meer gewacht te worden tot de volgende dag!

LET OP: officiële publicaties van 'Vandaag' kun je pas importeren nadat ze (ook) beschikbaar zijn in de zoekdienst https://zoek.officielebekendmakingen.nl/.

(Blijft de status op 'in behandeling' staan bij een item, wacht een dag. Het systeem probeert het item een dag later nogmaals op te halen bij een kleine hickup in het ophaalmechanisme. Staat het item de volgende dag nog steeds in behandeling of op de foutstatus, neem contact op met KOOP, dan zoeken we uit wat er aan de hand is.)

6.3 Automatisch updaten

Default worden bij de Wet- en regelgeving en de jurisprudentie de automatische updates aangezet. Als er een nieuwe versie is, zal deze automatisch worden opgehaald en in het kanaal opgevoerd.

Bij Officiële Publicaties staat de automatische update default uit.

Als je op een item in het statusoverzicht van Import externe bronnen klikt, zie je onderstaande gegevens.

Hier zou je evt. de automatische update kunnen aanpassen. (Met het alleen uitzetten van de update optie, is het item nog wel gewoon op de portal zichtbaar, maar wordt deze niet meer actueel gehouden! Als je het item van de portal wil verwijderen, zul je alle versies van het item in het reguliere statusoverzicht moeten depubliceren!)

Naar boven