Onderwerp: Bezoek-historie

Verslag PUC gebruikersbijeenkomst 15 februari 2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Bijeenkomst 2019-02 Gebruikersbijeenkomst PUC

09:30 - 10:00 Koffie.

10:00 - 10:15 Kick-off + introductie.

10:15 – 10:30 NZA-update fase 2:

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) heeft met PUC-fase 2 doorlopen. De NZA zal een status update geven.

10:30 – 10:45 IND naar generiek:

De IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) is al een langdurige PUC-gebruiker. De IND heeft een lange periode gebruik gemaakt van een specifieke versie van PUC en zal nu gaan bewegen naar de generieke versie van PUC.

10:45 – 11:00 Koffie.

11:00 – 11:15 Min.LNV:

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is samen met KOOP een ontwikkel traject in gegaan om ervoor te zorgen dat de vergunningen welke nu nog gepubliceerd worden op overheid.nl een eigen plek gaan krijgen..

11:15 – 11:30 PLOOI

KOOP zal het e.a. over PLOOI vertellen en de huidige status hiervan.

11:30 – 11:45 Statistieken en PUC

Binnen KOOP krijgen de statistieken een steeds prominentere rol. PUC zal hier natuurlijk ook van profiteren.

11:45- 13.00 Lunch.

Bijlagen

Opgenomen in de bijlagen zijn de presentaties per agendapunt:

KOOP introductie 
NZA
Min. LNV.
PLOOI
Statistieken en PUC

Naar boven