Onderwerp: Bezoek-historie

PUC Open Data Release notities 1.8

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nieuw PUC generiek

Portal

Algemeen:

 • Verbetering in de weergave van bundels.
 • Mits aangezet kan men op geldigheids jaar filteren.
 • Geldigheid: laatste versies heet nu Geldigheid nieuwste versies.
 • Geldigheid zal nu getoond worden in het zoekveld, bij metadata.
  • Geldig vandaag zal nu worden gemarkeerd.
 • Het is nu mogelijk om op documentsoort te groeperen bij de zoekresultaten.
 • Een document kan nu een ‘niet in werking getreden’ datum hebben.
 • Op de themapagin(a’s) kunnen nu meer filter instellingen worden weergegeven
  • Informatietype/document soort
  • Onderwerp.

Redactie

 • De indeling in Informatietypes / documentsoorten is aangepast.
 • Het is nu mogelijk een “niet in werking getreden” datum mee te geven aan een document.
 • Excel uploaden als hoofd.
 • Het is mogelijk om documenten als ‘opvolgers’ te markeren.
 • Enkel een Type overzichtspagina – themapagina kan nu een themapagina worden.
 • Excel documenten kunnen nu als hoofd document worden geüpload. 

Bug fixes

 • Voetnoten nummering loopt nu gelijk bij importdocumenten.
 • Diversen. 

PUC Modellen

Algemeen

 • Invoegen van een parameter aan een reeds gemarkeerd tekstonderdeel gaat nu weer goed.

Bug fixes

 • Publicatie bugs.
Naar boven