Onderwerp: Bezoek-historie

Verslag afnemersberaad PUC - 30-01-2018
Publicatiedatum:30-01-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

 

1 Aanwezigen

Aanwezig op 30 januari 2018: 

 • SVB
 • IND
 • Ministerie van Financiën
 • KOOP

Bijlagen:

 • Sheets
 • Roadmap
 • Verslag

2 Acties

Acties en besluiten uit het overleg:

 1. Er is besloten dat het verslag van het afnemersberaad PUC openbaar gemaakt zal worden, na goedkeuring door de leden, via de openbare PUC. Voor publicatie zal er een concept naar alle aanwezigen gestuurd worden ter goedkeuring/aanvulling. In het eerstvolgende afnemersberaad zal het vesla worden vastgesteld en afgestemd worden hoe het verslag publiek kan worden gepubliceerd. 
 2. Er is besloten dat KOOP aanvullende mogelijkheden onderzoekt om afspraken concreet vast te leggen tussen ZBO's en het Rijk bij toepassing van de Kaderwet artikel 21a. KOOP zal de mogelijkheden terugkoppelen ter bespreking voorleggen in het volgende afnemersberaad.
 3. Op dit moment is er een backlog voor doorontwikkeling van het generieke PUC platform. Afgesproken is dat deze voor het volgende afnemersberaad opgesplitst zal worden in: 
  1. Nieuwe ontwikkeling als onderdeel van doorontwikkeling (niet gefinancieerd). 
  2. Adaptief/collectief onderhoud als onderdeel van beheer (te financieren uit beheergelden)
 4. De volgende afnemersraad zal plaatsvinden na de meivakantie op 15 mei 2018, 14.00 in Den Haag, KOOP - blauw 0.06
 5. Bij de volgende afnemersraad zal een vertegenwoordiger aanwezig zijn van PUC Open Data.
 6. Op de agenda voor de volgende afnemersraad staat in ieder geval:
  1. Backlog
  2. Vastlegging afspraken Kaderwet 21a

 

3 Onderwerp: nieuwe functies in PUC

KOOP geeft een overzicht van nieuwe functionaliteit die is toegevoegd aan het generieke PUC platform. 

 

Vanuit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa):

 • Het is nu mogelijk om niet in werkging getreden / toekomstig beleid te publiceren.
 • Het is nu mogelijk om los staande documenten met elkaar te vergelijken (eerst enkel tussen versies, nu ook opvolgers en voorgangers).
 • Het is binnenkort mogelijk om via een nieuw type 'overzichtspagina' een op maat weergave in PUC te creeren. Deze draagt bij de aan de integratie van PUC met een publieke website of het eigen intranet.
 • De overzichtspagina's bestaan uit het volgende:
  • Stuk content (tekst)
  • Parameters (geldigheid/onderwerp/thema etc.) om een selectie van PUC documenten te tonen. 

Vanuit de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ):

 • Directe ECLI toekenning aan documenten
 • Mogelijkheid om "bijzondere" uitspraken redactioneel te markeren. Direct ook voor SVB in gebruik. 

 

4 Onderwerp: governance PUC

PUC Generieke platform 

 • PUC Open Data
 • PUC Intern (SVB/IND/Belastingdienst).

Verschillende soorten Governance:

 • Afnemersberaad
  • Grote partijen bij elkaar.
  • Onderling afstemmend.
  • Adviserend aan KOOP.
  • Vertegenwoordiger PUC Open Data.
 • Gebruikersgroep (eerst volgende gepland op 21-03-2018).
 • Werkgroepen.
  • Tijdelijke groep met specifieke opdrachten.

 

Voor partijen die zijn aangesloten op PUC via de Kaderwet artikel 21a en Besluit bijdrage PUC is het wenselijk om beter afspraken te kunnen vastleggen. In dit geval ontbreekt de overeenkomst die normaliter tussen overheidsorganisaties wordt gesloten om afspraken vast te leggen. KOOP onderzoekt welke mogelijkheden de Kaderwet hiervoor biedt. 

5 Onderwerp: roadmap ontwikkelingen

PUC in 2018:

 • Beheer verbeteren.
  • Waardelijsten verbeteringen.
 • Blockchain proef.
 • LIink extractor integratie in de editor. 
 • IND migratie naar het generieke platform en klaar voor AVG. 
 • Sharepoint integratie pilot.
 • 'Door publiceren' naar Officiele bekendmakingen. 
 • Wettenpocket & PUC bundels publiceren naar publieke App. 
 • Idee voor een "afgesloten" PUC binnen het Rijksnetwerk.

 

 

5a Roadmap rondvraag

Input IND:

 • Komst AVG.
 • Gehele informatie voorziening continue onder vergrootglas:
  • Primair vs Secundaire voorzieningen. De positie van PUC hierin wordt onderzocht.
  • Integratie mogelijkheid met Sharepoint is hierin belangrijke ontwikkeling. 

Input SVB:

 • Proef geintegreerde zoekmachine (incl. Publex/PUC SVB).
 • Wijzigingen in wetten.
  • Waar heeft een wijziging consequenties?
  • Aanpassingen instructies.
 • PUC in bulk: nu al downloadbaar via SRU.  
  • Toekomst: download service waarmee PUC inhoud kan worden gestreamed naar een hergebruiker. 

 

== einde verslag ==

Naar boven