Onderwerp: Bezoek-historie

Verslag afnemersberaad PUC - 18-09-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Verslag van de afnemersraad PUC (voorheen "licentieraad") van 18 september 2017. Dit verslag is op 30 januari 2018 goedgekeurd door het afnemersberaad voor publieke publicatie.  

Aanwezigen

Aanwezigen op 18 september 2017: 

 • SVB
 • IND
 • Belastingdienst
 • KOOP

 

 • Sheets
 • Roadmap
 • Verslag

Acties

Acties uit het overleg:

 1. De naam van de “licentieraad” staat open ter discussie.
 2. Bij de volgende bijeenkomst van de licentieraad zal een vertegenwoordiger van de PUC Open Data gebruikersgroep aanwezig zijn.
 3. KOOP zal een strategische roadmap toevoegen.
 4. KOOP zal een voorstel doen om ‘achteruit leunen’ qua door ontwikkeling te ontmoedigen.
 5. KOOP zal de staffel aanpassen inclusief a/b/c informatie m.b.t. beheerkosten.
 6. KOOP zal uitzoeken of er juridisch verschil is tussen een rijksdienst en ZBO i.v.m. resterende budgetten.
 7. KOOP zal een datum voorstellen voor de volgende bijeenkomst. 

Onderwerp: governance PUC

Governance opzet PUC

 • Licentieraad: 2x per jaar.
 • Gebruikersgroep: 2x per jaar.
 • Werkgroepen: tijdelijk, voor specifieke vraagstukken.

 

Huidige werkgroepen:

 1. Archivering (SVB + NZA + RIVG).
 2. Meertaligheid.

Onderwerp: licentieraad

De licentieraad algemeen:

De belangrijkste functie van de licentieraad is om de governance over de exploitatie en gezamenlijke ontwikkelingen van het PUC platform in de gaten houden en advies te geven over de gewenste ontwikkeling vanuit de klantorganisaties. De beslissingen die de raad maakt zullen op te vatten zijn als richtinggevend advies aan KOOP voor de ontwikkeling en beheer van het generieke gedeelte van het PUC platform.

KOOP zal niet uit eigen beweging PUC verder doorontwikkelen, hiervoor ontbreekt een overkoepelend budget. Enkel op basis van een opdracht van een opdrachtgever zal ontwikkeling plaatsvinden. KOOP draagt zorg voor de exploitatie voor alle afnemers en kan als onderdeel hiervan wel beperkte doorontwikkeling en verbeteringen doorvoeren. Ook deze aanpassingen worden met de afnemers afgestemd. 

PUC is opgezet als een publicatieplatform voor informatie van de overheid die als open data op overheid.nl wordt gepubliceerd door overheidsorganisaties. Het is niet mogelijk om PUC in te zetten voor niet-overheidsorganisaties.  

Het generieke gedeelte in het PUC platform is wat ons bindt. Dit verklaart ook waarom het belangrijk is dat we op het niveau van een ‘licentie raad (naam staat open voor verbetering)’ bij elkaar zitten. Gezien het op den duur best mogelijk is dat partijen het niet met elkaar eens zullen zijn vormt dit tevens een podium om dit soort zaken kenbaar te maken en in kaart te brengen.

Bij verdere groei van het aantal PUC gebruikers zal iedereen hiervan kunnen profiteren.

Onderwerp: vertegenwoordiging

Gewenste vertegenwoordiging in de raad:

 1. Grote PUC afenemers:
  1. IND
  2. SVB
  3. Belastingdienst
 2. Vertegenwoordiger namens de PUC Open Data afnemers.
 3. KOOP
Naar boven